Nieuws

 • Met nog twee maanden te gaan september 2018…spannend! Krijgen we voldoende aanmeldingen, elk jaar is dat ons bloeddrukverhogende ‘ding’. We zijn in onderhandeling met de sprekers, regelen vliegtickets, stellen gerust (vooral onszelf) en maken veel uren met administratie
 • Inmiddels de zomer voorbij, we werken achter de schermen heel wat uurtjes. Website bijwerken, Facebook, AVG regels oepsie…, mailing, deelnemerslijst, standhouders…
 • Het is mei 2018 en de eerste sprekers zijn bekend, zie onze sprekerspagina!
 • We hebben de eerste 50 inschrijvingen al binnen, we zijn benieuwd of we deze laatste editie weer ruim 200 mensen mogen ontvangen
 • We zijn een vroegboekactie gestart wie voor 15 mei inschrijft, betaalt slechts €300
 • Het thema is dit jaar Kleurrijk Autisme
 • De eerste sprekers zijn geboekt, nog even geduld dan horen jullie het!
 • Januari 2017 de organisatie is begonnen met de voorbereiding voor de nieuwe editie! Inschrijven is reeds mogelijk. Jullie worden spoedig op de hoogte  gesteld van de voortgang!
 • De organisatie behoudt zich het recht om bij workshops die te vol zijn, voor de deelnemer een andere passende workshop in te plannen
 • Het lerarenregister verwerkt alle aanvragen z.s.m. we hebben nogmaals de Inservice onder de aandacht gebracht
 • Team van De Rede in Lelystad schrijft ook in voor de volledige Inservice, WELKOM!
 • Indien je de practitioner autisme gaat volgen,zit de inservice daarbij inbegrepen ! https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Practitioners/Practitioner-Autisme.htm
 • De vakanties zijn bijna ten einde en dat merken we aan de inschrijvingen!
 • SJK accreditatie is in aanvraag…..we wachten met spanning!
 • Zomervakantie een mooie tijd om de site bij te werken voor ons en voor jullie om je in te schrijven voor de komende Inservice!
 • In het tijdschrift Direct voor schoolleiders verscheen ons artikel over de Inservice en bouwen aan een professionele leergemeenschap: klik hier
 • Dinsdag 31 mei bezoeken we de VO van Leo Kanner in Oegstgeest
 • Sarah Hendrickx, Rosie en Sharon King zijn onze Internationale keynote sprekers die reeds hebben toegezegd! Welkom!
 • Het vaste team van Cello zal ook weer deelnemen, van harte welkom!
 • Goede samenwerkingsafspraken met belangrijke werkveldpartners
 • Het team van de Leo Kannerschool VO komt voltallig!
 • Het sprekersveld bestaat uit wetenschappers, ervaringsdeskundigen, praktijkwerkers
 • De voorbereidingen zijn begonnen met het aanschrijven van mogelijke key-note sprekers…volg ons!
 • Heb je een idee over een bijdrage voor de volgende INservice? Mail dan naar ilonka@inservice-autisme.nl . Begin 2016 gaan we verder met het thema en ons inhoudelijke programma!
 • De volgende Inservice staat gepland op 10 en 11 november 2016 met op 9 november weer een facultatief programma!
 • We kijken voldaan terug op de editie van 2015! Hartelijk dank aan jullie allemaal! Je vindt de handouts onder het tabbald programma…op naar de editie van 2016!
 • De Masterclass van Wenn Lawson trekt volle zaal, het is dus ook mogelijk om alleen dat deel bij te wonen!
 • De vele inschrijvingen met overnachting zorgen voor een heuse uitdaging. Met medewerking van hotels, zorgboerderij en B&B lukt het ons om iedereen een slaapplek te geven, hier en daar wat aanpassen!
 • De aanmeldingen komen nog steeds binnen! Er is nog plaats voor dag-aanmeldingen.
 • Leuk en betaalbaar speelgoed met uitdaging voor ontwikkeling en ontspanning, als standdouder aanwezig: het knuffelkontje
 • Check hun website

 

 • Squease zal ook aanwezig zijn met een stand , evenals EPO, Pica en Garant-uitgeverij.
 • De scholen zijn weer gestart en de aanmeldingen komen weer binnen, de persoon die als nummer 200 inschrijft ontvangt van ons een verrassingsboekenpakket! En….daar zijn we bijna….
 • Ben je deelnemer en je hebt ook het voornemen boeken en materiaal aan te schaffen? Neem voldoende contant geld mee, er is geen mogelijkheid tot pinnen! Deelnemers ontvangen voorafgnaad aan de conferentie de prijslijsten per mail.
 • Meerdere auteurs zijn aanwezig op de Inservice en ook nieuwe publicaties zullen in de boekenstand liggen.
 • Diverse organisaties hebben aangegeven interesse te hebben in een stand op de boeken en informatiemarkt. Heb je ook interesse, mail aan ilonka@inservice-autisme.nl
 • Op 30 juni 2015 heeft het Federaal Voedselagentschap een audit uitgevoerd in de keuken van het Provinciaal Centrum in Malle en het resultaat “zeer goed” is behaald! Lijkt ons een goed voorproefje!
 • De gasten uit Roemenië hebben bevestigd dat zij deelnemen aan de conferentie.
 • In verband met de grote belangstelling hebben wij, in overleg met het provinciaal centrum ook extern enkele slaapplaatsen geregeld op 10 minuten rijden. De organisatie zorgt voor het vervoer en overlegt met de betrokkenen.
 • Dit jaar opvallend veel mensen die gezamenlijk insschrijven, ook teams kiezen voor Malle als start en inspiratiemoment!
 • De inschrijfmodule is aangepast, je kunt nu je keuzes maken voor de workshop
 • Het lerarenregister kent 15 RU toe!
 • Kosteloos annuleren kan tot 15 augustus, daarna wordt de normale prijs gehanteerd
 • Op de Inservice spreken mensen die ‘ervaringsdeskundig’zijn , dit begrip zien wij breed en voor ons telt dat een ieder die spreekt op welke wijze dan ook een ‘verbinding‘ heeft met autisme
 • Aandacht voor gezin en autisme, MBO, HBO, het M-decreet, passend onderwijs, jonge kind, werk….het programma beoogt een zo’n breed mogelijk aanbod te bieden, uiteraard weten we dat uit elke lezing en bijdrage voor alle doelgroepen beleving, ervaring en/of kennis te halen is
 • Accreditatie wordt aangevraagd voor logopedistes en andere paramedici.
 • De inservice 2015 gaat door op woensdagavond 16 september, donderdag 17 en vrijdag 18 september 2015. Het programma wordt zo samengesteld dat het ook mogelijk is om alleen de avondlezing van woensdag of een enkele dag te volgen.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang van de conferentie een email met daarin als bijlagen : het programma, de titels van boeken die verkocht worden, prijslijsten en workshopindeling
 • Er is geen pin-automaat aanwezig, voor boekenverkoop en betaling consumptie dien je contant af te rekenen
 • Accreditatie voor 2015 is bij de NVO en NIP is aangevraagd
 • Bij een groepsaanmelding 1 factuur: (dus alle combinaties mogelijk!) wordt er korting toegekend
 • In maart 2014 is besloten dat Jan van Balkom en Ilonka van der Sommen de Inservice Autisme gaan organiseren. Fontys OSO stelt zich op als een van de samenwerkende partners. De organisatie is vanaf 2015 in handen van : Jan van Balkom en Ilonka van der Sommen. Op dit ogenblik wordt er achter de schermen hard gewerkt en druk overlegd met de mogelijke sprekers, standhouders en betrokkenen voor deze conferentie.
 • Wil je de Inservice Autisme sponsoren of ondersteunen, neem dan contact op met: info@inservice-autisme.nl
 • Begin met ons te volgen op Twitter @ISautisme en gebruik dit jaar hashtag: #inservice2015
 • De sprekers voor de workshops komen allen uit de werkpraktijk Nederland en/of Vlaanderen
 • Wijziging en en aanpassingen in het programma worden altijd via de website vermeld
 • De Inservice is een conferentie waar we samenwerken en samen leren en ervaren als uitgangspunt hanteren, sprekers en bezoekers zijn derhalve mensen met en zonder autisme!

 

* Gedurende de Inservice worden er foto’s gemaakt. Deze kunnen wij gebruiken voor onze website, facebook en PR actiiteiten. Indien je een foto ziet waar je op staat en dit niet wenst stuur dan een mail aan info@inservice-autisme.nl