Sprekers

 

 

Keynote sprekers

 
 

Sophia Grech

Sophia is een Britse operazangeres die in 2015 de diagnose kreeg.
Zij vertelt over autisme in haar leven en werk.
International British opera singer Sophia Grech graduated from the London Royal College of Music in 1995 and has enjoyed a busy international career over the last 20 years. Travelling extensively she has gaining considerable acclaim, which has led to a number of awards, interviews, recordings and countless performances at famous concert halls, opera houses and international festivals across the world.

Since being diagnosed with AS in 2015 (age 45) Sophia is raising awareness and funding through guest appearances and concerts. In 2016 she was invited to sing for the opening of XI Autism-­‐Europe International Congress in Scotland.

(Visit:  mezzo-­‐  soprano-­‐sophia-­‐grech.co.uk)

   
Luke Jackson

 

Jeroen Dewinter

Jongens met autisme over hun seksualiteit

Hoe gaan jongens met autisme om met seksualiteit? Hierover leven verschillende ideeën, gaande van het idee dat jongeren met autisme trager zijn in hun seksuele ontwikkeling, er helemaal niet mee bezig zijn of dat ze vaker ongepast of afwijkend seksueel gedrag stellen. Tot voor kort was er amper onderzoek waarin jongens met autisme zelf werd gevraagd naar hun ervaringen, ideeën en verwachtingen.

In deze lezing bespreken we de resultaten van onderzoek bij normaalbegaafde jongens met autisme, die bij aanvang tussen 15 en 18 jaar oud waren, vergeleken met jongens uit de algemene Nederlandse bevolking. De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek wijst op verschillende ontwikkelingstrajecten, die aan bod komen en worden geïllustreerd. We staan stil bij recent onderzoek naar dit thema, naar de betekenis hiervan voor mensen met autisme, hun ouders en professionals, en bij vragen voor verder onderzoek.
Dr. Jeroen Dewinter studeerde in 2000 af als orthopedagoog aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). In 2005 werd hij erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie na de postacademische opleiding aan de KUL. Tot 2009 werkte hij achtereenvolgens in de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen en vanaf 2003 in de kinder- en jeugdpsychiatrie (UKJA Antwerpen). In 2009 startte hij aan de opleiding tot Klinische Psycholoog bij GGzE en Rino Zuid. Hij promoveerde in 2016 op onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van adolescente jongens met autisme, onder supervisie van Prof. Dr. Chijs Van Nieuwenhuizen en Prof. Dr. Robert Vermeiren, bij Tranzo, Tilburg University. Hij is verbonden aan het team jongvolwassenen en de dagbehandeling autisme bij GGzE.

 

Gillan Drew,

37, is a writer and stay-at-home dad.

Gillan who was diagnosed with Asperger’s Syndrome at the age of 28. He lives in Dorset in the south of England with his wife, who is also on the autism spectrum, and their infant daughter. The experience of being diagnosed later in life inspired his book ‘An Adult With an Autism Diagnosis: A Guide for the Newly Diagnosed’, which was written to help others who found themselves in a similar situation. He writes a blog called ‘Aspie Daddy’ about Asperger’s and parenting at www.asdaddy.com

 

Mieke Jongebloet

Work in Progress, verbinden en verdelen.

Mieke is:

  • Ervaringsdeskundige;
  • Autismespecialist bij AutiSkillS, werkzaam binnen het regulier onderwijs (passend Onderwijs) en een zorg/woongroep;         
  • Moeder van 8 kinderen.

 

Vanuit deze verschillende rollen die ik dagelijks vervul, wil ik graag mijn kijk op autisme delen.
Het uitgangspunt hierbij is: “Denken in mogelijkheden”. Het kijken en aansluiten bij het individu
en in te zetten op ieders talent om zo te kunnen leren van elkaar.

Binnen mijn gezin met 8 kinderen, waarvan er drie gediagnostiseerd zijn met ASS en er bij 2 andere kinderen sterke vermoedens van ASS zijn, ligt mijn uitdaging in het continu zorgen voor de balans van ieder kind
en mijzelf. Als ervaringsdeskundige en professional wil ik graag delen welke uitdagingen ik tegenkom bij mijzelf en de kinderen en hoe ik daarmee omga.

Een van de vraagstukken is: waar verbind ik mijn persoonlijke, emotionele en professionele inzichten en waar moet ik ze scheiden? Dit versterkt mijn visie dat opgroeien in een groot gezin voor kinderen met ASS ook zeker van grote meerwaarde kan zijn om hen voor te bereiden op het leven binnen onze huidige maatschappij.

 

 

 

 

 

 

 Joep Tiernego

Joep , voormalig professioneel volleyballer en nu werkzaam als projectcoördinator bij HAN Sport en Bewegen ondanks dat hij op zijn 17e 100% arbeidsongeschikt is verklaard vanwege zijn autisme. In zijn verhaal ‘van Stempel naar Startpunt’ verteld hij zijn visie dat talenten en valkuilen onlosmakelijk van elkaar zijn.
Waarom is het bij persoonlijke groei belangrijk om oncomfortabel te zijn, welke benadering is nodig
om te groeien en waarom moet je heel blij zijn met een diagnose. Joep neemt je mee in zijn ervaring om te laten zien dat een diagnose alles behalve het einde is.

Els Mattelin

 maatschappelijk werker, erkend oplossingsgericht psychotherapeut

 

Tim ter Wal

Het tekenen van Tim ter Wal (1984) begon op 3-jarige leeftijd. Hij kon nog niet praten, maar wist zich met tekenen te uiten. De indrukken die hij onderweg naar school had opgedaan, prikkelden zijn fantasie en verwerkte hij met krijtjes op het schoolbord. Het tekenen zorgde voor rust in zijn hoofd.

Hij haalt zijn inspiratie uit wat hij in zijn omgeving waarneemt als hij in de auto onderweg is of een wandeling maakt, meestal zijn dit gebouwen en landschappen. Al deze indrukken worden onder leiding van zijn fantasie verwerkt tot haarfijne potloodtekeningen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor zijn werk.

Op zijn website valt hij met de deur in huis: ‘’Ik zal maar direct eerlijk zijn. Ik ben geboren als autist. Veel mensen denken dat autisme een stoornis is, maar ik zie het juist als een gave.’’ Trots als hij is op zijn creatieve talent.

Tim vertelt tijdens zijn presentatie over zijn leven als kunstenaar.

http://www.timterwal.nl/

 

Jellienke Winters

Jellienke werd op haar 21e gediagnosticeerd met Asperger.

Inmiddels, ruim tien jaar later heeft ze haar autisme om weten te zetten in haar kracht.

Ze werkt tegenwoordig als autisme coach en ervaringsdeskundige onder de
naam Asspire. Daarnaast werkt ze als Recruiter bij ITvitae, een uitzendbureau
voor mensen met autisme. Jellienke is iemand die haar passie volgt en daarnaast
heeft ze een positieve instelling. Ze gelooft in de mogelijkheden en talenten van
mensen met autisme.Haar missie is: In 2020 staan 100.000 mensen met autisme
in hun kracht. Deze aantallen bereikt ze niet alleen door 1-op-1 te coachen maar
vooral ook door online zichtbaar te zijn. Daarom is ze begonnen met vloggen.
Jellienke vertelt over haar leven met autisme, haar visie op autisme en haar werk.

At 21 years of age, Jellienke was diagnosed with Aspergers.
Ten years later, she has transformed her autism into her strength. She works as a
coach for people with autism and as an experience worker. Furthermore she works
as a Recruitment consultant at ITvitae, a recruitment agency for people with autism.
She follows her passion and has a positive attitude.
She believes in the talents and possibilities of people with autism.

Her mission is “ By 2020, 100.000 people of autism have found their own strength.
She does not achieve this solely by one-on –one coaching but especially by gaining online exposure. She will elaborate on her life with autism, her vision on autism and her work.

 

Workshop sprekers

 

 

André Parren en Iris Westhoff

André Parren werkt als Gespecialiseerd Pedagoog al 20 jaar met mensen Autisme. Verder heeft hij ook veel ervaring en kennis omtrent werken met mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking. André heeft zich de laatste jaren vooral gericht op het werken met jeugd en jongeren en hun systemen en heeft zich daarin o.a. verdiept in gamegedrag bij jongeren. Hij doet dit vanuit XL Group B.V. (medeoprichter) en Zorggroep HD (waar hij adjunct directeur is).

“Het proberen te begrijpen van het autisme en aansluiten bij het individu” , dat is het uitgangspunt bij zijn manier van werken. In zijn dagelijkse werk coacht en traint André o.a. ouders en professionals in het bewust omgaan met Autisme. Vanuit deze rol is hij  dan ook gevraagd of hij naar China wilde gaan om daar leraren van Speciaal Needs Onderwijs en ook ouders te trainen in het omgaan met Autisme.  Verder heeft hij tijdens deze trips ook aandacht geschonken aan het onderwerp verstandelijke beperking.  Global awareness creëren is een van de doelen van André’s werk! Waar we in het westen vooral uitgaan van de kwaliteiten en kansen wordt autisme in andere werelddelen nog vaak gezien als een “handicap”.

 

Iris  Westhof heeft op 28-jarige leeftijd de diagnose syndroom van Asperger gekregen. In haar werk combineert zij haar opleidingsachtergrond met haar ervaring met werken en studeren met autisme en haar affiniteit met onderwijs. In 2009 behaalde zij haar MSc in de Cognitieve Psychologie (Universiteit Leiden). Momenteel volgt zij de masteropleiding Educational Needs (Fontys OSO).

Het systeem werkt niet voor mensen met autisme; mensen met autisme zijn wel slim genoeg om met het systeem te leren werken. Vanuit deze overtuiging begeleidt Iris Westhoff onder de naam Autimotive scholieren met autisme die vastlopen in het onderwijs. Daarnaast is zij als studiecoach betrokken bij het Project Bèta Ritme van Fontys Engineering dat studenten met én zonder autisme weer in beweging brengt wanneer het studeren niet vanzelf gaat. 

Iris heeft een jaar in China gewoond en daar in het onderwijs gewerkt. In de workshop “Autisme in China”, die ze samen met André Parren geeft, vertelt ze u graag hoe zij door China zelf weer in beweging kwam na te zijn vastgelopen in het systeem.Meer informatie over Autimotive: http://www.autimotive.nl

De workshop “Autisme in China” zal André samen met Iris Westhof geven. .
In deze workshop zullen Iris en André de deelnemers meenemen naar China en vertellen in woord
en beeld over hun ervaringen , de samenwerking met China en de toekomstplannen.

 

  

Henk Vegter

Henk is wiskunde- en rekendocent aan vso De Rede in Lelystad, een school voor leerlingen met een diagnose in het autisme spectrum of vergelijkbare internaliserende problematiek, vanaf het niveau praktijkonderwijs tot en met het vmbo-tl niveau.In 2015 rond Henk zijn Master sen bij Fontys af met als specialisaties autisme en rekenen. Zijn verhaal gaat over het begeleiden van zwak rekenende jongeren met autisme. In een interactieve presentatie zal Henk iets vertellen over het automatiseren van tafels en rekenen vanuit begrip. Via zijn website Rekentube.nl krijgt u een eerste indruk van zijn visie op rekenen voor leerlingen en docenten.Website: Rekentube.nl

Twitter: @rekentube

 

Anouk Middelkoop-van Erp

Anouk is sinds 1996 betrokken bij leerlingen met spraak, taal -en gehoorproblemen. Sinds 2005 is zij hogeschooldocent bij Fontys OSO. In deze rol leidt zij leerkrachten en begeleiders op. Centrale thema’s in haar werk: taalontwikkeling, communicatie & autisme, taalstimulering en ondersteunde communicatie.

 

We leven met de illusie dat taal een afgesproken code is, terwijl deze code vaak diffuus is. Er zijn zoveel andere factoren die betekenis geven aan het verhaal. Wanneer taalleren niet vanzelf gaat, ervaar je hoe complex het is je verhaal te vertellen of een verhaal te begrijpen. Tijdens deze interactieve workshop besteden we aandacht aan leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Aan ons de opdracht de taal van hun verhaal te leren begrijpen. Kortom: ‘verhalen vertalen’.

 

Barbara de Leeuw en Maureen

Barbara de Leeuw is autismecoach/pedagoog bij Praktisch Autisme en auteur van het boek Overprikkeling Voorkomen. Momenteel schrijft ze haar nieuwe boek over Autisme en Opvoeding. Barbara heeft autisme en ADHD.
Maureen is ervaringsdeskundige heeft autisme en een visuele beperking en is hoogbegaafd.Autisme en OpvoedingOpgevoed zijn we allemaal. De meeste mensen door hun ouders, anderen door bijvoorbeeld familieleden of in een pleeggezin. Voor de één leidt het terugkijken op de opvoeding tot prettige herinneringen. Voor anderen ligt dat helaas weer anders. Maar dat we allemaal die ervaringen de rest van ons leven met ons meedragen en dat we er voor een groot deel door gevormd worden, is een feit.Maar hoe zit dat nou als je autisme hebt? Was dat al bekend in je jeugd, of kwam je daar pas op latere leeftijd achter? En wat deed dat met de wijze waarop je omgeving met je omging? Pasten zij hun opvoeding aan jou aan, of juist niet? Wat ging er goed en wat had je graag anders gezien? Was er begrip voor je?Ook nu lezen en horen we van ouders van kinderen met autisme veel vragen over hoe ze met hun kind om willen en behoren te gaan. Deze ouders zitten vaak met hun handen in het haar en weten niet hoe ze de opvoeding aan moeten pakken. Samen met ervaringsdeskundige Maureen en de deelnemers wil ik daar in deze workshop graag voor een deel een antwoord op zien te vinden. www.praktischautisme.nl
www.overprikkelingvoorkomen.nl
www.anythingmaureen.com  ( onder constructie) 

 

Evelien Dekker

Evelien is autismeconsulent bij Lunetzorg en bij de GGzE, zij is tevens VIB-opleider.

Mindfulness gaat over aandachtig zijn. Aandacht hebben voor het nu.
Door met aandacht in het nu te zijn is er minder aandacht voor gedachten en en piekeren. Mindfulness gaat ook over bewust zijn, bewust zijn van wat we doen, voelen, waarnemen, denken. En ook : bewust kiezen voor dat waar we aandacht aan willen geven.Deze bewust aandacht kunnen we ontwikkelen door te doen. In een mindfulnesstraining wordt geleerd om minder op de automatische piloot te doen, en meer bewust te zijn. Bewust worden van automatismen en vervolgens ook anders om leren gaan met prikkels, waarnemingen en gedachten Door te leren aandacht te richten, heb je meer controle over je leven. Dat geeft rust.In deze workshop kun je ervaren wat mindfulness kan betekenen: ik bied een aantal oefeningen aan.Ook vertel ik  over de training die ik zelf geef binnen mijn werk met mensen met een ( licht) verstandelijke beperking en autisme.

 

Bianca van Oel

Mijn naam is Bianca van Oel. Ik heb een gezin van 4 kinderen. De oudste is gediagnosticeerd met ASS en heeft net als de andere 3 een flinke portie eigenheid.

Know your story! is de titel van haar workshop!

Ik heb verschillende rollen in het onderwijs gehad met als rode draad ASS. Vanwege een niet aangeboren hersenaandoening is het voor de klas te zwaar geworden. Daarom heb ik mij verder geprofessionaliseerd. Met de Master Educational Needs met als specialisatie Autisme op zak sta ik aan de vooravond van de start van een eigen begeleidingspraktijk EST. EST staat voor ‘zijn wie je bent’. Eigenheid als uitgangspunt voor passend begeleiden.

Als moeder én als begeleider zoek ik naar verbinding en ontmoeting op heel praktisch of juist existentieel niveau. Tijdens de I
Inservice wil ik graag delen hoe ik die verbinding zoek en hoe het vertellen van “je verhaal” daarin een prominente plaats heeft.

 

Marc Beek

Marc Beek (55) kreeg na de geboorte van zijn dochter (10) de diagnose autisme. Daarna kon hij de hobbels op zijn levenspad eerder herkennen en beter vermijden. Omdat Marc publieksvoorlichter van beroep is, deelt hij graag zijn visie op ‘leven met autisme’ met anderen. Hierbij sleutelt hij niet alleen aan het zelfbeeld van mensen met autisme, maar stelt ook het beeld dat van mensen met autisme in de samenleving bestaat positief bij. Naast zijn werk is Marc vrijwillig boswachter. Hij gebruikt beeldende situaties uit de natuur om zijn verhaal te kunnen vertellen. Marc zal voor Inservice een filosofische wandeling verzorgen.

 

Filmpje waarin Marc vertelt over het ouderschap in relatie tot zijn diagnose:  https://www.youtube.com/watch?v=M7v7y9s9byQ

Filmpje waarin Marc aan de hand van de natuur uitlegt wat autisme kan zijn:  https://www.rtl.nl/video/9dc5cd1d-26b3-4ba6-9f26-ce020b5ddac5/

 

 

Nienke Hetterscheid en Marc van der Burgh

Autisme bij defensie, je moet het maar kunnen.

Nienke werkt sinds 2012 als docent bij het Graafschap College in Doetinchem, een MBO onderwijsinstelling.
Hier heeft ze bij diverse opleidingen het vak Engels gegeven. In 2015 is ze begonnen bij team Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Deze studenten worden voorbereid op werk bij Defensie.

In 2017 heeft zij onderzoek gedaan naar het draagvlak en de beeldvorming van autisme bij Defensie.  Defensie geeft aan dat autisme een mogelijke reden is tot afwijzen bij de intake van de VeVa opleiding, alsook bij de sollicitatieprocedure van defensie. Hoe denken betrokkenen (met autisme) hierover?

 

Marc van der Burgh

 

Jan Peter Miedema en Jan-Maarten ten Katen

 

Op de InserviceAutisme 2017 zal Jan Peter samen met Jan-Maarten het verhaal vertellen van de hulpverlening van Jan Peter aan Jan-Maarten. Hoe die tot stand kwam en hoe die is ontwikkeld tot een samenwerking met een wederzijdse inbreng. In deze hulpverleningsrelatie krijgt Jan Peter van Jan-Maarten regelmatig autisme les.

Ik ben Jan-Maarten ten Katen, geboren in september 1985. Mijn hele leven heb ik moeite gehad met de ‘simpele’ dingen. Zo heb ik 9 jaar over mijn middelbare school (HAVO) gedaan en heb daarna verschillende studies gedaan, maar nooit afgerond. Tot het moment kwam dat ik zelf vond dat het zo niet langer door kon gaan en ik hulp zocht. Hierdoor kreeg ik een diagnose die voor mij logisch was: Asperger. Daarna heb ik, met hulp van mijn begeleider, de MBO opleiding ICT Beheerder niveau 4 afgerond bij het ROC. Daar kon ik echter moeilijk werk in vinden. Via ITvitae Learning in Amersfoort heb ik de cursus Software testen gedaan en gehaald. Via ITvitae ben ik nu aan het werk als Software Tester bij een bedrijf dat (web)applicaties ontwikkelt. Binnenkort krijg ik daar een vaste aanstelling. Naast mijn werk heb ik gelukkig mijn grootste hobby die mij altijd helpt: badminton. Dit speel ik op redelijk niveau, geef ik jeugd training en gebruik ik om al mijn frustraties en agressie kwijt te raken. Momenteel volg ik een trainerscursus en ben als trainer aangesteld van een badmintonclub. De combinatie werk en badminton is voor mij noodzakelijk om mijn leven op een goede en uitgebalanceerde manier te kunnen leven.

Mijn naam is Jan Peter Miedema. Ik ben 65 jaar en heb sinds 2008 zijn eigen bureau, VOF Miedema Knobbe. Vanuit dit bureau begeleid ik mensen met autisme en vooral mensen met het syndroom van Asperger. Ik ben Maatschappelijk werker met VO, systeemdeskundige en autismedeskundige.

In de jaren die ik aan het werk ben heb ik mijn eigen methode ontwikkeld die tegenwoordig de “Levensbrede Aanpak” wordt genoemd. Deze is gebaseerd op een aantal principes: Respect en aandacht voor het individu, uitgaan van het autisme als leidraad, bieden van voorspelbaarheid, inzicht, overzicht, veiligheid, rust, regelmaat en reinheid en daarnaast is het systeem waar iemand in woont de basis van de hulpverlening. Tevens is de brugfunctie (uitleg geven) tussen mijn klant en de maatschappij een zeer belangrijk onderdeel.
Noodzakelijk is het hebben van veel kennis van autisme en bereid zijn er voor de klant te zijn in alle levensgebieden.

 

 

 

Ina Miniankova en Jan Schrurs

De kracht van een zelfverhaal:

Het gebruik van de Narratieve methode bij de begeleiding en behandeling van autisme.

Dr. Ina Miniankova en drs. Jan Schrurs delen hun ervaringen in het werken met de levensverhalen van mensen met autisme en geven in deze workshop praktische oefeningen en casussen uit hun eigen praktijk zodat de deelnemers de Narratieve methode beter leren kennen.

In deze methode worden mensen met autisme geholpen om een eigen levensverhaal te vertellen door de aandacht te focussen op hun kwaliteiten, vaardigheden en zelfbedachte oplossingen. Bovendien wordt onderzocht wat het gewenste verhaal van een persoon is en hoe dit meer invloed kan krijgen in zijn of haar leven.

 

Tom van Duuren

Workshop ‘Atlas van de Belevingswereld’
Middels de Atlas van de Belevingswereld neemt Tom van Duuren je mee om jezelf letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen. Het is een werkvorm, die als heel positief wordt ervaren. Het zal een verhaal worden van ervaringen, gevoelens en belevenissen. Het wordt een ‘oase-moment’. Even uitrusten, op krachten komen en verfrist weer verder gaan.

We leven in een drukke wereld. We moeten van alles en vooral snel. Des te belangrijker worden onze rustmomenten.   
Aan het eind van de workshop neem je je eigen kaart mee. Dit vertelt jouw persoonlijk ervaringsverhaal, dat je kunt delen met alleen jezelf of met anderen.

Tom is al bijna 40 jaar werkzaam in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Hij geeft o.a. les in creatief schrijven, organiseert schrijfretraites en daarnaast begeleidt hij jongeren met autisme.

 Enkele reacties van deelnemers aan de workshop:
“Ik ben me er bewuster van hoe ik in het leven sta en wat ik echt belangrijk vind”
“Leuke, inspirerende workshop”

 Wat heb je nodig?

Een pen, schrijfpapier, zwarte fineliner en kleurpotloden. Dit mag je zelf meenemen, maar is ook aanwezig.

   
Suzanne Agterberg- Rouwhorst 

 

 Sandra Stultiens-Houben

 

 

 

Saskia Sliepenbeek en Oscar Wouterse

Socratisch in gesprek met mensen met autisme.

Saskia geeft uitleg over het socratische gesprek als gespreksvorm in het coachen van mensen met autisme. Wat is het? Hoe en wanneer gebruik je het?  Wanneer gebruik je het niet? Ze gaat met Oscar in gesprek en samen laten ze zien hoe het werkt. Oscar vertelt hoe dat voor hem is.

Saskia werkt als autismespecialist voor het onderwijs (op leerling-, leerkracht-, klas-, school- en beleidsniveau) bij het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant. Ze geeft lezingen en scholingen rondom verschillende thema’s betreffende autisme. Ze heeft ervaring in het werken met kinderen en volwassenen met autisme in de thuis-/gezinssituatie. Ze heeft meegewerkt aan meerdere films over autisme om via film een verhaal duidelijk te maken.
www.autismesteunpunt.nl

https://www.linkedin.com/in/saskia-sliepenbeek-03194515/

Oscar is ervaringsdeskundige op het gebied van autisme. Hij vertelt graag en inspirerend over zijn autisme. Hij werkt als software-engineer in een ICT bedrijf. Zijn doel is de wereld net iets makkelijker en overzichtelijker maken. Hij is actief als vrijwilliger bij het COC Eindhoven en helpt mee bij de avonden voor mensen met autisme (AutiRoze). www.osfast.com

 https://www.linkedin.com/in/osfast/  

   

Bianca Versteeg – v.d Veerdonk


Bianca is autisme/gedragsspecialist op een reguliere basisschool. Zij coacht de leerkrachten, geeft voorlichtingen aan de groepen/leerkrachten/ouders over o.a. autisme/ADHD, begeleidt leerlingen.

In het dagelijks leven is zij ook moeder van twee jongens met autisme/adhd. Hierdoor weet zij goed waar ouders tegenaan lopen in de opvoeding van kinderen waarbij het net even anders gaat.


De ideale wereld is een ‘inclusieve’ wereld. Een samenleving waarin iedereen kan zijn wie hij/zij is en waar er rekening wordt gehouden met verschillen. Denken in mogelijkheden en oplossingen. Passend onderwijs zou hier een mooie oplossing zijn. Helaas blijkt een inclusieve wereld op dit moment nog niet haalbaar. Hierdoor ben je constant aan het balanceren tussen het aanpassen van de omgeving en het aanleren van vaardigheden en strategieën. Het gevoel van balanceren ontstaat wanneer je merkt dat je het uiterste vergt van de omgeving bij het maken van aanpassingen. Tot het maken van welke aanpassingen is de omgeving nu bereid? Welke vaardigheden en strategieën kan de persoon met autisme aan voordat hij/zij overprikkeld is? Hoe ga je hier mee om?

Als ouder van kinderen met autisme heeft Bianca gemerkt dat zij haar kinderen moet uitrusten met voldoende vaardigheden en startegieën om zich staande te kunnen houden in de huidige maatschappij. Aan haar kinderen is niet te zien dat zij autisme hebben, dus moeten zij zich ook ‘normaal’ gedragen volgens de buitenwereld. Iemand aankijken wanneer je groet/praat, grapjes leren herkennen en maken, een ander standpunt leren innemen, naar feestjes gaan met vrienden. Het lijken simpele dingen, maar kosten veel energie. Wat kun je vragen van iemand met autisme die geaccepteerd wil worden in de huidige maatschappij en daar moet gaan functioneren? Waar houdt het op en moet de maatschappij zich aanpassen?

In het onderwijs ziet Bianca grote verschillen tussen scholen in de bereidheid tot het maken van aanpassingen. Maar ook binnen een school is niet elke leerkracht in staat om dezelfde aanpassingen te maken. Elke leerkracht heeft zijn eigen manier van lesgeven en niet alle aanpassingen die nodig zijn voor een leerling passen daarin. Uiteindelijk, met veel coaching en uitleg over waar het gedrag vandaan komt, zijn veel leerkrachten bereid om de benodigde aanpassingen te maken.

Naast haar werk op de basisschool heeft Bianca ook haar eigen bureau ‘Bianca Versteeg’ in coaching, begeleiding en advies op Autisme/gedrag. Ouders, scholen & instellingen kunnen bij haar terecht waarbij zij oplossingsgericht te werk gaat.

  

Geke van der Werff

Ik ben werkzaam bij de gemeente Groningen en verantwoordelijk voor de sluitende aanpak voor  jongeren van het Pro/VSO onderwijs. We hebben in Groningen een route arbeid, route onderwijs en route dagbesteding ontwikkeld met als doel: geen jongere valt tussen de wal en het schip, we streven naar zoveel mogelijk sociale en economische zelfstandigheid. 

Ik zal vnl inzoemen op de route dagbesteding.