Sprekers

 

 

Keynote sprekers

 
 

Saskia Lupin

My name is Saskia Lupin, I am 21, an aspiring actor from Brighton and I am autistic.

I’ve come a long way in 21 years. I was non-verbal until I was eight years old. School was a huge struggle of continually feeling misunderstood and my drama degree had some amazing highs but also some devastating lows, I struggled to manage my autism alongside social and academic pressures.

 

Dominique Dumortier

Voor veel mensen is dominique bekend door hqqr boek: Vqn een andere planeet. Een autobiografie die je raakt en voor veel vrouwen met autisme zo herkenbaar is.

  

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor jeanet landsman

 

Jitske Draijer


Jitske (1973) is sinds 2003 werkzaam als muziektherapeut en SI-specialist (Sensorische Informatieverwerking) met mensen met een licht tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Daarnaast geeft ze regelmatig als zangpedagoog, workshops en coaching aan koren en bedrijven en is ze als jazz-zangeres betrokken bij diverse projecten.

Als muziektherapeut en Si-specialist is ze sinds 2017 betrokken bij netwerkgroep Sensatie voor een Goed Leven (SGL). Na de opleiding HBO Conservatorium Hoofdvak Zang Jazz (2002) was het werken als zangpedagoog een mooie uitdaging, echter wilde ze graag meer met zang en muziek als therapie gaan doen. Na de opleiding Sensomotorische Integratie (2009) vielen steeds meer aspecten van zingen en het aanbieden van muziek als therapie op zijn plek.

Onlangs heeft ze de opleiding HBO Creatieve Therapie Muziek afgerond (2018). Haar afstudeerproject was een systemisch N=1 onderzoek naar alertheid en het effect van haar eigen ontwikkelde muziektherapeutische interventie ‘De Beweegliedjes’ bij een jongere met een Ernstig Verstandelijke en Meervoudige Beperking en zintuiglijke problematiek. ‘De Beweegliedjes’ zijn eenvoudige liedjes waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Haar missie is middels muziektherapie in combinatie met het prikkelen van zintuigen op zoek te gaan naar alertheid bij de doelgroep mensen die lastig vinden hun alertheid en prikkelverwerking te reguleren.

Jeanet Landsman

 

 Bianca Vugts

Bianca Vugts-de Groot werkt als psycholoog, auteur en trainer vanuit haar eigen praktijk.
Ze schreef de boeken ‘Werken met ontwikkelingsleeftijden’,  ‘Werken met ervaringsordening’ en ‘Werken met jezelf’.

http://www.biancavugts.nl/

Wat denk je er van om eens een andere bril op te zetten in het kijken naar mensen?
Wat zou je zien als je vanuit een andere invalshoek zou kijken? Zou het nieuwe inzichten geven?

De theorie van Ervaringsordening biedt een originele invalshoek maar is tegelijkertijd voor iedereen
herkenbaar. Het brengt in beeld hoe mensen alle informatie die op hen afkomt verwerken tot hun
unieke beleving van de werkelijkheid. Als we begrijpen hoe dat proces werkt, begrijpen we ook beter
hoe gedrag van mensen tot stand komt en wat hun ondersteuningsbehoeften zijn.

Ervaringsordening is van toepassing op alle mensen, van pas geboren tot hoog bejaard,
met of zonder autisme. Ook op jezelf! Juist die herkenbaarheid maakt het zo praktisch toepasbaar.
Je leert de ander beter te begrijpen wanneer je je bewust wordt van hoe het werkt bij jezelf. Je krijgt meer inlevingsvermogen. Werken met ervaringsordening zet dan ook aan om mensen te begrijpen in hun medemenselijkheid.
Elk mens is uniek en juist die diversiteit maakt het contact tussen mensen levendig en kleurrijk. Ervaringsordening helpt om elkaar te midden van al die verschillen toch te blijven verstaan.

   

 Jeffrey Wijkhuisen

Dr. Sebiha Unal (37)

is  klinisch psycholoog en wetenschapper, is gespecialiseerd in autisme. Ze geeft hierover lezingen, voorlichtingen en cursussen vanuit een positieve benadering. Devrim wil taboes rond autisme doorbreken en meer aandacht vragen voor hun talenten. Ze richtte al centra op in Turkije en Nederland en wil dat ook in Lanaken doen.

Ik heb na mijn Pedagogische opleiding de opleiding Klinische Psychologie gestudeerd aan de Universiteit. Na deze studie heb ik me verdiept en gespecialiseerd in autisme.  Zelf heb ik ook een kind met autisme waarover ik het boek ”Mama, ben ik een buitenaards wezen?” heb geschreven, met de doelstelling d.m.v mijn eigen verhaal te vertellen het taboe rondom autisme te verbreken. In Turkije en Europa heb ik mij beziggehouden met diverse werkzaamheden rondom autisme zoals de oprichting van een onderwijsinsteling, onderzoek gedaan, testen afgenomen en voorlichting/lezingen gegeven over autisme op normaal/begaafd niveau. Op het moment ben ik vanuit mijn eigen autismecentra werkzaam als Psycholoog, Autismecoach en Trainer. Daarnaast heb ik diverse projecten in Nederland, België en Turkije rondom autisme. Ik geef lezingen/voorlichtingen/trainingen over autisme vanuit de positieve benadering. Met mijn eigen positieve ervaringen kwam ik tot de conclusie dat een positieve benadering goed werkte bij mensen met autisme en daardoor heb ik mij nu verdiept in de positieve psychologie en heb daarbij mijn eigen methode ontwikkeld. Ik ben van mening dat juist de talenten meer de aandacht zouden moeten krijgen in plaats van de minder sterke kanten.

Anne van de Beek

@A-typist (twitter)
https://a-typist.nl/Anne verzorgt twee lezingen, de Masterclass op maandag over de representatie van autisme in films en series.”Ik ben een vrouw van dertig en tien jaar geleden kreeg ik de diagnose autisme. Ik denk dat ik geluk heb gehad dat het opgemerkt is toen ik hulp vroeg, want destijds was er nog niet zoveel bekend over autisme bij vrouwen en over het camoufleren van autisme als nu. Dat camoufleren daar ben ik namelijk heel goed in geworden, wat me veel oplevert, maar er zijn ook negatieve kanten. Inmiddels heb ik daar meer balans in gevonden.”

Dr. Olga Bogdashina is bij veel van ons bekend vanwege haar bijdrage rond de zintuiglijke waarneming van mensen met autisme. Dr Bogdashina kreeg grote bekendheid in ons land na de presentatie van haar boek ‘Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en Aspergersyndroom’. Deel 11 in de Fontys OSO-reeks. Een uitgave in samenwerking met het OpleidingsCentrum Autisme te Antwerpen. In dezelfde reeks verschenen later ‘Communicatiekwesties bij Autisme en Syndroom van Asperger’, ‘Theory of Mind en de Triade van Perspectieven bij Autisme en Syndroom van Asperger’ en ‘Autisme en de grenzen van de  bekende wereld’. Olga Bogdashina doceert aan de Universiteit van Birmingham (UK). 

In haar werk legt ze vooral de nadruk op de verwerking van zintuiglijke prikkels en op communicatieproblemen bij autisme. Ze houdt een pleidooi voor de kwaliteiten van mensen met autisme en ziet de mogelijkheden om daar gebruik van te maken als een uitdaging voor zowel de persoon met autisme als voor de persoon zonder autisme. Daarmee denkt ze een brug te kunnen slaan tussen beide werelden

Peter Boer

 “Boeken en schrijverij. Ze fascineerden me. Toen ik achttien was begon ik me voor te stellen hoe je dagen met schrijven zou kunnen vullen. Toch begon ik pas laat te schrijven. Vol hoofd was mijn eerste boek waar ik al schrijvend ontdekte dat autisme en erfelijkheid niet langer los van elkaar kunnen staan. Noem ik me dan nu een autistisch schrijver? Nee, zo zal ik mijzelf niet noemen. Dat doen andere schrijvers ook niet. Met collega’s en ook boekverkopers sprak ik over ‘autistische trekken in de literatuur.’ Wat waren de reacties? Daar vertel ik over op de allerlaatste Inservice.”

Waar ben ik te volgen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Bert van der Moer

Studie-coach  /  FONTYS PlanckGas Eindhoven                                                                                                          Design-denker  /  IDESIGN innovatie+ontwerp

Geboren en getogen Eindhovenaar uitgerust met een keurige opvoeding en netjes opgeleid via een elektrotechnische omweg tot industrieel vormgever.

Na dienstplichtig militaire telefonietechnieker in Duitsland te zijn geweest, een studietijd aan de befaamde Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven met succes afgerond.

Het ontrafelen en ontdekken van verbeterkansen en het bedenken van oplossingsconcepten, daarbij rekeninghoudend met technische en zakelijke mogelijkheden, blijken capaciteiten te zijn die mijn persoon gingen kenmerken.

Het allerbeste concept waarbij ik aan de wieg stond is nog steeds onze in 1985 geboren dochter Eva.

Na zo’n vijfendertig jaar een eigen ontwerpbureau te mogen runnen, met op het laatst zes teamleden, besloot ik zo’n zes jaar geleden om als zelfstandige ervaren expert het o zo cruciale “design-denken” in de markt te zetten; in de rol van ‘design-coach’.

Die laatste carrière ommezwaai kwam gelijktijdig met het beginnen van een LAT-relatie met vriendin/partner, hoofdzakelijk ingegeven door de verrassende diagnose Asperger. Ineens bedacht ik dat ik mezelf weer opnieuw kon gaan ontwerpen.

Daarbij paste prima de functie van ‘studie-coach’, waarmee Fontys University haar studenten ondersteunt middels ervaringsdeskundigen met uiteenlopende achtergronden.

De fascinerende wereld van psychologie, didactiek en inspireren … kortweg het coachen verkennen, is mijn nieuwe ontdekkingsreis. Mijn ervaringen met “mijn-autisme-niet-ervaren”, maar vooral mezelf te leren om me gepast te gedragen en uit te spreken helpen mij enorm daarbij. 

Een eigen stijl creërend.

Bert van der Moer
+31 6 4229 5446
 bert@IDESIGN.nl

 

 

  Workshop sprekers

 
   

Jacqueline Visser

  

 

 

 

 

Julie Mutsters en Annelie Huijbregts

“Onze (zorg)boerderij, een kleurrijk geheel!”

 

Op ons bedrijf “Van ‘t Zandeind” hebben we een kleurrijk geheel aan kinderen en jongeren met autisme, op verschillende niveaus, met diverse hulpvragen en vele mogelijkheden en kansen op en rondom onze (zorg)boerderij. Wij bieden enkel  individuele begeleiding waardoor we de wensen en behoeften goed op elkaar kunnen afstemmen. Naast de zorgboerderij hebben we een camping, koeien en verzorgen we excursies op de boerderij. www.vanhetzandeind.nl

 

De zorgboerderij is meer dan alleen maar genieten van het buitenleven, spelen op de boerderij, knuffelen met de koeien en meerijden op de tractor. In deze workshop willen we iedereen meenemen in ons verhaal van de zorgboerderij. Aan de hand van praktijkvoorbeelden willen we inzicht geven in wat we doen, waar we voor staan en wat het effect is van individuele begeleiding voor onze kinderen.

Wij zijn Julie Mutsters en Annelie Huijbregts, beide werkzaam op Zorgboerderij Van ’t Zandeind in Riel. We stellen ons even kort voor:

Ik ben Annelie (1990) en ik ben opgegroeid op een boerderij en ik zorgde altijd al graag voor anderen. Van deze twee passies heb ik mijn beroep kunnen maken. Na een opleiding als verpleegkundige, gevolgd door de studie SPH, was ik werkzaam in de jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Daar begon mijn passie voor het werken met kinderen. In 2014 ben ik helemaal geraakt door het autisme en ben ik gestart met de Practitioner Autisme. In 2015 kreeg ik samen met mijn (inmiddels) man, de kans om vol trots de zorgboerderij mee over te nemen.

Ik ben Julie (1991) en ik ben opgegroeid middenin een bos op een boerderij. Tijdens mijn studie SPH ben ik enkele keren in aanmerking gekomen met autisme, maar de echte interesse heb ik overgedragen gekregen toen ik op zorgboerderij Van ’t Zandeind kwam werken. Door het enthousiasme van het team op de zorgboerderij en de klik die ik met de kinderen heb, ben ik als vanzelf meegegaan in de passie voor autisme. Ik heb het afgelopen jaar de thuisstudie Kindercoach en de Practitioner Autisme op de Fontys gevolgd en afgerond. Naast mijn werk op de zorgboerderij ben ik ook werkzaam als zelfstandig gezinsbegeleider en schoolcoach.

Sylvia van de Wiel

Ik ben Sylvia van de Wiel. Geboren in Tilburg en al lange tijd werkzaam in welzijn en onderwijs, als docent, trainer en coach. Ik ben vanaf 2009  docent bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en vanaf 2016 ben ik betrokken als projectleider/ coördinator van  het  project “Planckgas” bij de Fontys opleiding Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW).

Dit project biedt extra ondersteuning voor studenten met een functiebeperking, waaronder een Stoornis in het Autistisch Spectrum. We begeleiden deze studenten door het aanbieden van individuele coaching en verschillende trainingen, bv “plannen & organiseren”, “uitstelgedrag”, etc

Planckgas werkt met een groep van 15 vrijwillige studiecoaches en 3e jaars studenten van Toegepaste Psychologie.

Daarnaast ondersteunen we ook de student loopbaanbegeleiders die de studenten begeleiden in de voortgang van hun studietraject.

Kim Hollants

Ik ben Kim Hollants. Ik werk bij Fontys waar ik deel uit maak van de projectleiding van project Bèta Ritme. Project Bèta Ritme is een zelfstandig project binnen Fontys Hogeschool Engineering te Eindhoven waarbij studenten die vastlopen extra begeleiding kunnen ontvangen. Het merendeel van deze studenten heeft een functiebeperking en een diagnose ASS. Project Bèta Ritme werkt met de inzet van 3e- en 4e- jaars studenten Toegepaste Psychologie en HRM. Deze studenten voldoen hier hun (half)jaar stage. Zij richten zich op het coachen en begeleiden van de studenten die vastlopen binnen hun opleiding. Dat zijn leeftijdgenoten; peers begeleiden peers.

Hiernaast ben ik moeder van vier bijzondere kinderen en werk ik ook als ambulant- en gespecialiseerd groepsbegeleider bij Zorgokee. Hier begeleid ik kinderen en jongeren met ASS.

In deze workshop willen we onze ervaringen met jullie delen over hoe we onze begeleiding binnen deze projecten hebben vormgegeven. We denken dat er vele wegen naar Rome leiden en we willen graag met jullie verschillende wegen rondom het werken met studenten met ASS binnen een HBO instelling onderzoeken.

Ralf Jacobs & Ramon Roks

Wij zijn Ralf Jacobs van Autikunde en Ramon Roks van AutiBlik. We werken als zelfstandig ondernemer in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en hun directe leefomgeving. Daarnaast verzorgen we voor diverse instellingen, gemeenten, scholen, etc scholingstrajecten op het gebied van autisme.

Het afgelopen jaar zijn we met onze oudertrainingen een nieuwe en succesvolle weg ingeslagen. Onze oudertrainingen bestaan uit een 8-tal bijeenkomsten waarin een aantal interessante onderwerpen aan bod komt die essentieel zijn voor de begeleiding van een kind met autisme. Onze trainingen vinden plaats in kleine groepjes van maximaal vier deelnemers om iedereen de mogelijkheid te geven veel te vertellen vanuit de eigen ervaring, zodat we casusgericht te werk kunnen gaan en kunnen inzetten op directe praktijkverbetering. 

De deelnemers leren binnen onze trainingen om hun eigen perceptie los te laten en zich te verplaatsen in het denken van hun kind met autisme. Binnen de training zijn er veel werkvormen die gericht zijn op het zelf ervaren hoe het is om autisme te hebben en werkvormen die de reflectie op het eigen handelen versterken.

Tijdens onze workshop op de InService van 2018 laten we zien wat onze inhoudelijke trainingsopzet is en zal een van de ouders vertellen hoe zij    de scholing ervaren heeft.

 

 

Marlou Heskes en Nicole Ficheroux

Roy Houtkamp en Jeanet Landsman

Roy is Toegepast Psycholoog en ervaringsdeskundige op het gebied van Autisme. Roy is werkzaam bij Fontys ICT Student+ een team dat studenten ondersteund tijdens hun studie. Hij begeleidt studenten bij hun studievaardigheden en docenten in het aannemen van een coachende houding. Verder geeft Roy workshops en lezingen op het gebied van autisme, onderwijs en werk. Naast het werk op de Fontys zet Roy zich in om te helpen bij projecten die betrekking hebben rondom onderwijs en arbeid voor mensen met een kwetsbare kracht. Roy (geboren 22 – 10 – 1988) woont in Brabant samen met zijn moeder en zijn zus. Naast coachen en begeleiden gaat Roy graag naar pretparken, leest hij graag en is hij veel met computers bezig

Robert den Hoog en Sandra Stultiens

Autisme en moeilijkheden in de prikkelverwerking worden vaak in één adem genoemd. Zeker in groepssituaties. En dat heeft zijn invloed op betekenisverlening. In deze themabijeenkomst gaan Robert en Sandra in op wat dat concreet betekent voor mensen met de diagnose autisme, maar ook voor de ander: de leerkracht, begeleider of therapeut. In deze themabijeenkomst combineren zij de theorie met de praktijk. De auteurs van ‘Prikkels in de groep!’ nodigen je uit om deel te nemen en deze prikkelende bijeenkomst te ervaren!

 

Melissa Krommedam en Amanda Roelofs

 “Spreken van beweging”:

The child must organize his own brain. The therapist can only provide the milieu conducive to evoking the drive to do so.

Leren is pas mogelijk als het zenuwstelsel in staat is om prikkels op een adequate wijze te verwerken. Pas wanneer er een goede integratie is van sensorische informatie kom je tot adequate (spraak-) motorische mijlpalen en kan de taalontwikkeling tot bloei komen. Doordat we weten dat er bij kinderen met autisme altijd problemen in de prikkelverwerking zijn is het belangrijk dit mee te nemen in de begeleiding van kinderen met autisme.

Aan de hand van videobeelden wordt er informatie gegeven over de invloed van de zintuigen op het functioneren van een kind. Vervolgens worden beelden getoond waarbij de combinatie van logopedie en kinderoefentherapie wordt ingezet om de communicatieve voorwaarden te optimaliseren.

De workshop wordt gestart en besloten door zelf te ervaren wat prikkelverwerking voor je kan doen.

                                       

Aangezien de stelling ‘leren is pas mogelijk als het zenuwstelsel in staat is om prikkels op een adequate wijze te verwerken’ ons erg aanspreekt, staat meedenken en meedoen in deze workshop centraal.

 

De workshop wordt verzorgd door Melissa Krommedam en Amanda Roelofs.

 

 

 Marc Beek