Sprekers

 

 

Keynote sprekers

 
 

Saskia Lupin

My name is Saskia Lupin, I am 21, an aspiring actor from Brighton and I am autistic.

I’ve come a long way in 21 years. I was non-verbal until I was eight years old. School was a huge struggle of continually feeling misunderstood and my drama degree had some amazing highs but also some devastating lows, I struggled to manage my autism alongside social and academic pressures.

 

En zoals Saskia ook aangeeft: ‘Wat de kleur van mijn haar zal zijn in November…wie zal het zeggen!”

 

Dominique Dumortier

Voor veel mensen is Dominique bekend door haar boek: Van een andere planeet. Een autobiografie die je raakt en voor veel vrouwen met autisme zo herkenbaar is.

In oktober verschijnt het 2e boek

‘Na mijn bestseller “Van een andere planeet; autisme van binnenuit” vertel ik in dit boek waar ik
nu sta en welke groei ik doorgemaakt heb.
Concreet, met vele voorbeelden en tips!’
Titel: Op mijn manier (over) leven met autisme.

  

Afbeeldingsresultaat voor jeanet landsman 

 

 

Jitske Draijer en Jeanet Landsman


Jitske (1973) is sinds 2003 werkzaam als muziektherapeut en SI-specialist
(Sensorische Informatieverwerking) met mensen met een licht tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Daarnaast geeft ze regelmatig als zangpedagoog, workshops en coaching aan koren en bedrijven
en is ze als jazz-zangeres betrokken bij diverse projecten.

Als muziektherapeut en Si-specialist is ze sinds 2017 betrokken bij netwerkgroep Sensatie voor een
Goed Leven (SGL). Na de opleiding HBO Conservatorium Hoofdvak Zang Jazz (2002) was het werken als zangpedagoog een mooie uitdaging, echter wilde ze graag meer met zang en muziek als therapie
gaan doen. Na de opleiding Sensomotorische Integratie (2009) vielen steeds meer aspecten van
zingen en het aanbieden van muziek als therapie op zijn plek.

Onlangs heeft ze de opleiding HBO Creatieve Therapie Muziek afgerond (2018).
Haar afstudeerproject was een systemisch N=1 onderzoek naar alertheid en het effect van haar
eigen ontwikkelde muziektherapeutische interventie ‘De Beweegliedjes’ bij een jongere met een Ernstig Verstandelijke en Meervoudige Beperking en zintuiglijke problematiek. ‘De Beweegliedjes’
zijn eenvoudige liedjes waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Haar missie is middels muziektherapie in combinatie met het prikkelen van zintuigen op zoek te gaan naar alertheid bij de doelgroep mensen die lastig vinden hun alertheid en prikkelverwerking te reguleren.

Jeanet is Senior onderzoeker en projectleider bij Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO)
Onderzoeker op het terrein van gezondheidszorg, ziekte, participatie, welzijn. Aandachtsgebied: Autisme Spectrum Stoornis.Bij TGO houdt ze zich bezig met verschillende soorten onderzoek op velerlei
terreinen zoals onderzoek naar participatie van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis,
programma evaluatie en participatief actie onderzoek in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking en/of de ouderenzorg. Haar specifieke aandachtsgebied is autisme.
Haar missie is om met behulp van onderzoek deze doelgroep en de betrokken professionals, familie en mantelzorgers te helpen bij deelname aan de maatschappij en een optimale kwaliteit van bestaan.

 

 Bianca Vugts

Bianca Vugts-de Groot werkt als psycholoog, auteur en trainer vanuit haar eigen praktijk.
Ze schreef de boeken ‘Werken met ontwikkelingsleeftijden’,  ‘Werken met ervaringsordening’ en
‘Werken met jezelf’.

http://www.biancavugts.nl/

Wat denk je er van om eens een andere bril op te zetten in het kijken naar mensen?
Wat zou je zien als je vanuit een andere invalshoek zou kijken? Zou het nieuwe inzichten geven?

De theorie van Ervaringsordening biedt een originele invalshoek maar is tegelijkertijd voor iedereen
herkenbaar. Het brengt in beeld hoe mensen alle informatie die op hen afkomt verwerken tot hun
unieke beleving van de werkelijkheid. Als we begrijpen hoe dat proces werkt, begrijpen we ook beter
hoe gedrag van mensen tot stand komt en wat hun ondersteuningsbehoeften zijn.

Ervaringsordening is van toepassing op alle mensen, van pas geboren tot hoog bejaard,
met of zonder autisme. Ook op jezelf! Juist die herkenbaarheid maakt het zo praktisch toepasbaar.
Je leert de ander beter te begrijpen wanneer je je bewust wordt van hoe het werkt bij jezelf. Je krijgt meer inlevingsvermogen. Werken met ervaringsordening zet dan ook aan om mensen te begrijpen in hun medemenselijkheid.
Elk mens is uniek en juist die diversiteit maakt het contact tussen mensen levendig en kleurrijk.
Ervaringsordening helpt om elkaar te midden van al die verschillen toch te blijven verstaan.

 

 Jeffrey Wijkhuisen

Jeffrey heeft een eigen bedrijf en werkt als goochelaar. Jeffrey is hij al diverse malen op TV geweest.
Waaronder Wedden dat ik het kan, Holland’s Got Talent en De Wereld Draait Door. 
Voor de uitzending Talent Autisme werd hij omschreven als:
De extreem introverte en gesloten Jeffrey Wijkhuisen kent een jeugd vol ernstige pesterijen,
maar is uit een diep dal geklommen. Tegenwoordig staat hij op het podium als goochelaar.
Uitzending:https://www.npostart.nl/talent-autisme/12-04-2017/VPWON_1270813

https://goochelaarjeffrey.nl/

 

 

   

Gie Colin


AUTISME & HUMOR!…hoe durf je!?

Dat autisme een ernstige problematiek inhoudt is ondertussen zeker geweten.

Is het dan mogelijk dat het woord ‘humor’ samen met ‘autisme’ gebruikt wordt?

Net via deze ernstige kant komen we in contact met die andere zijde van het autisme: mensen met autisme doen ons vaak lachen! Ook al is dat niet hun bedoeling!

Door hun ‘letterlijkheid’ en hun problemen met ‘betekenisgeving’ komen de mensen met autisme vaak verrassend over, tot zelfs als echte komieken.

Langs de andere kant zijn er ook vele humoristen die autistische trekjes gaan gebruiken in hun acts.

Beide onderwerpen brengen ons tot het idee om via een plezierige wijze even stil te staan bij het denkpatroon van deze mensen met autisme.

Met een lach en misschien hier en daar een traantje wordt hun wereld eens langs een andere kant beschenen.

En misschien komt zo het autisme in ieder van ons wel even naar boven!

Gie Colin was dertig jaar betrokken met het autisme als leraar (ondertussen ‘oud’ leraar) in het BO Ter Bank te Heverlee, maar daarnaast ook als docent in verscheidene hogescholen in Vlaanderen en Nederland en als gastspreker op tal van locaties in binnen- en buitenland.

Als pionier in de auti-werking stond hij aan de wieg van de eerste klas voor jongeren met autisme op secundair niveau in Vlaanderen.
Hij is ook jaren voorzitter geweest van de Stuurgroep Autisme van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Als autisme-consultant blijft hij steeds bereid op je vragen in te gaan.

Anne van de Beek

@A-typist (twitter)
https://a-typist.nl/
Op maandagavond geef ik een masterclass over de representatie van autisme in films en series. Toen ik er tijdens mijn studie Film- en Televisiewetenschappen achterkwam dat ik autistisch ben, raakte ik geïnteresseerd in de representatie van autisme en deed ik daar verschillende onderzoeken naar. Je gaat na het volgen van mijn masterclass weg met een handleiding voor hoe je een eigen mening kunt vormen over autistische personages in films en series. Hoe accuraat zijn die representaties? Wat betekent het begrip representatie eigenlijk precies? Wat is het probleem met het weergeven van autisme op een visuele manier? Daarnaast ben ik momenteel bezig met mijn eigen onderzoek, waarin ik autistische mensen heb gevraagd hoe ze representaties over autisme eigenlijk ervaren. In mijn masterclass geef ik daar de eerste resultaten van.

Olga Bogdashina

Olga is bij veel van ons bekend vanwege haar bijdrage rond de zintuiglijke waarneming van mensen met
autisme. Dr Bogdashina kreeg grote bekendheid in ons land na de presentatie van
haar boek ‘Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en Aspergersyndroom’.
Deel 11 in de Fontys OSO-reeks. Een uitgave in samenwerking met het OpleidingsCentrum Autisme te Antwerpen. In dezelfde reeks verschenen later
‘Communicatiekwesties bij Autisme en Syndroom van Asperger’, ‘Theory of Mind en de Triade van
Perspectieven bij Autisme en Syndroom van Asperger’ en ‘Autisme en de grenzen van de  bekende wereld’.
Olga Bogdashina doceert aan de Universiteit van Birmingham (UK). In haar werk legt
ze vooral de nadruk op de verwerking van zintuiglijke prikkels en op communicatieproblemen bij autisme.
Ze houdt een pleidooi voor de kwaliteiten van mensen met autisme en ziet de mogelijkheden om daar
gebruik van te maken als een uitdaging voor zowel de persoon met autisme als voor de persoon
zonder autisme. Daarmee denkt ze een brug te kunnen slaan tussen beide werelden.
https://www.linkedin.com/in/olga-bogdashina-71091522/?originalSubdomain=nl

Peter Boer

 “Boeken en schrijverij. Ze fascineerden me. Toen ik achttien was begon ik me voor te stellen hoe je
dagen met schrijven zou kunnen vullen. Toch begon ik pas laat te schrijven. Vol hoofd was mijn
eerste boek waar ik al schrijvend ontdekte dat autisme en erfelijkheid niet langer los van elkaar kunnen staan.
Noem ik me dan nu een autistisch schrijver? Nee, zo zal ik mijzelf niet noemen.
Dat doen andere schrijvers ook niet. Met collega’s en ook boekverkopers sprak ik over ‘autistische trekken
in de literatuur.’ Wat waren de reacties? Daar vertel ik over op de allerlaatste Inservice.”

Waar ben ik te volgen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Tomas

Een verhaal van een twintiger met autisme over zijn werk en zijn leven.
Tomas,
Vertelt over zijn werk als patissier en chocolatier en zegt zelf dat zijn autisme hierbij heel bruikbaar en nuttig kan zijn.
Een beroep waar plannen en overzicht hebben heel belangrijk zijn. Nu lukt dat. Vroeger niet.
Een beroep waar geuren, kleuren en smaken een belangrijke rol spelen. Vroeger kon dat wel eens lastig zijn.

Tomas is te volgen via Instagram.

De moeder van Tomas is Ine van de Rijt, zij zal met en naast Tomas aanwezig zijn bij de presentatie en erna!
* als ervaringsdeskundige ouder deel ik graag mijn belevingen in de weg die wij gegaan zijn de wereld van autisme
als enthousiaste onderwijsconsulent bemiddel en adviseer ik ouders, school en anderen ten behoeve van kinderen en jongeren die thuis zitten.
Als creatieve bemiddelaar hanteer ik een oplossingsgerichte communicatiestijl.
als betrokken projectleiding van BetaRitme bij Fontys Engineering begeleiden wij studenten die vastlopen in hun studie.
Wensen en behoeften signaleer ik vanuit ervaring en intuïtie met een gerichte analyse.
Vanuit een oprechte interesse in de ander een relatie aangaan om de potentie bij de ander naar boven te halen.
‘Onbekend maakt onbemind’ maar door werelden bij elkaar te brengen wordt dit spreekwoord ‘Bekend maakt bemind’.
Ik werk graag samen met anderen en zorg er voor dat er beweging komt door het initiëren van acties en projecten op het snijvlak van onderwijs en zorg, jeugd en ouders

Bert van der Moer

Studie-coach  /  FONTYS PlanckGas Eindhoven                                                                                                          Design-denker  /  IDESIGN innovatie+ontwerp

Geboren en getogen Eindhovenaar uitgerust met een keurige opvoeding en netjes opgeleid via een elektrotechnische omweg tot industrieel vormgever.

Na dienstplichtig militaire telefonietechnieker in Duitsland te zijn geweest, een studietijd aan de befaamde Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven met succes afgerond.

Het ontrafelen en ontdekken van verbeterkansen en het bedenken van oplossingsconcepten, daarbij rekeninghoudend met technische en zakelijke mogelijkheden, blijken capaciteiten te zijn die mijn
persoon gingen kenmerken.

Het allerbeste concept waarbij ik aan de wieg stond is nog steeds onze in 1985 geboren dochter Eva.

Na zo’n vijfendertig jaar een eigen ontwerpbureau te mogen runnen, met op het laatst zes teamleden,
besloot ik zo’n zes jaar geleden om als zelfstandige ervaren expert het o zo cruciale “design-denken”
in de markt te zetten; in de rol van ‘design-coach’.

Die laatste carrière ommezwaai kwam gelijktijdig met het beginnen van een LAT-relatie met vriendin/partner,
hoofdzakelijk ingegeven door de verrassende diagnose Asperger. Ineens bedacht ik dat ik
mezelf weer opnieuw kon gaan ontwerpen.

Daarbij paste prima de functie van ‘studie-coach’, waarmee Fontys University haar studenten ondersteunt
middels ervaringsdeskundigen met uiteenlopende achtergronden.

De fascinerende wereld van psychologie, didactiek en inspireren … kortweg het coachen verkennen, is mijn nieuwe ontdekkingsreis. Mijn ervaringen met “mijn-autisme-niet-ervaren”, maar vooral mezelf te leren om me gepast te gedragen en uit te spreken helpen mij enorm daarbij. 

Een eigen stijl creërend.

Bert van der Moer
+31 6 4229 5446
 bert@IDESIGN.nl 

 

Crush

De band bestaat uit gitarist Bas Janssen ( 23 ), zangeres Nina van der Zanden (19)
en drummer Sam Corstens (20). Sinds augustus is gitarist en rapper Micha (16) aangesloten. 
Het zijn alle 4 jongeren met een hulpvraag maar daarnaast zijn ze zeer gepassioneerd en getalenteerd op muzikaal gebied. Muziek is voor hen een levensbehoefte en tijdens hun optreden is dit zichtbaar.
Sinds Nina deelneemt aan deze band spelen ze voornamelijk eigen nummers.
Nina bedenkt de teksten en tijdens het samen jammen ontstaat de muziek.

In 2017 wonen ze de VIBES Award in Maastricht wat hun een optreden op een bekend festival opleverde.
De naam Crush staat voor de eerst indruk die de band wil maken, ze willen op muzikaal gebied iedereen “verpletteren”. En dat doen ze dan ook zeker maar niet qua volume.

Iedereen wordt geboeid door de prachtige eigen sound.

https://www.marloesvdzanden.nl/groepsbegeleiding/

Parallel-lezing woensdag

 

Olga Bogdashina

Psyche, Self and Spirit in People on the Autism Spectrum

 
Spirituality plays a vital role in the lives of many people with autism spectrum disorders (ASD). Drawing on interdisciplinary research as well as first-hand experiences of people with ASD, Olga Bogdashina shows how people with ASD experience their inner worlds and sense of self, and how this shapes the spiritual
dimension of their lives.
https://www.jkp.com/uk/autism-and-spirituality-2.html/
 

Saskia Sliepenbeek

Autisme en motivatie

Saskia Sliepenbeek is  Master SEN autismespecialist en werkt voor het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant. Saskia heeft gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, het doof-blinden
onderwijs en sinds 27 jaar in het onderwijs voor mensen met autisme. Het Autisme Steunpunt biedt informatie, consultatie & advies en professionalisering op het gebied van autisme en onderwijs.

Mensen met autisme kunnen ongemotiveerd overkomen, tot ergernis van hun omgeving. Maar is het ongemotiveerdheid, of zit er mogelijk iets anders onder? Wat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld kinderen
niet reageren, onderuitgezakt zitten, werk niet afmaken? Welke factoren zorgen er voor dat iemand
gemotiveerd wordt? Hoe kun je iemand weer bij de les krijgen?

Inge Lemke

Inge  is biologe, was lerares aan middelbare scholen en in het buitengewoon onderwijs en werd
als midveertiger gediagnosticeerd met autisme. Gericht op paradigmaverschuivingen in het
autisme-onderzoek tracht zij nu met haar project Autinteger wijsheden van mensen met autisme
en anekdotisch beschreven fenomenen te verenigen met wetenschappelijke, levensbeschouwelijke en antropologische perspectieven. In haar boeken Leermeesters met een gevangen stem en
Autisme is een isme weerklinkt een pleidooi voor een inclusieve samenleving vanuit de expertise
van mensen met autisme. Hun visie rond inclusie is als een stroming, een isme, waarin de eigen
levensopdracht ontrolt en heel fluïde overgaat in zijn maatschappelijke rol. Daarin nodigt hij zijn
medemens uit tot introspectie.

 

Vertrekkende vanuit het persoonlijke narratief wordt de hand gereikt naar onze samenleving die Inge als systeemdiagnosticus spiegelt en waarin kiemen voor een culturele transitie verscholen liggen.
In dit narratief wordt ze met een groeiend zelfbewustzijn door haar leerlingen begeleid in het
aanschouwen van het persoonlijke aandeel in systeemuitval, analyseert ze het maatschappelijke aandeel
en groeit ze naar een kantelmoment toe waarop confronterende ontmoetingen inspiraties worden,
leidend naar dat ene universele doel: van betekenis mogen zijn. 

 

http://autinteger.be/

Anne van de Beek

@A-typist (twitter)
https://a-typist.nl/

Als je het niet ziet, is er toch ook geen probleem?

Op mijn vierde kwam ik er al achter dat mijn sociale inzicht anders was dan dat van mijn klasgenoten en begon ik me aan te passen in een poging om in verbinding te komen met andere mensen. Dat lukte af en aan gedurende mijn schooljaren, tot ik uiteindelijk mezelf kwijtraakte. Ik begon een zoektocht naar wie ik ben, en mijn autismediagnose was daarin een grote vooruitgang. Inmiddels is het tien jaar later en ben ik 30. In mijn lezing kijk ik terug op hoe het is gekomen dat ik mijn autisme ben gaan camoufleren, hoe er dan toch een groot probleem kan zijn ook al is het niet zichtbaar, en hoe het me uiteindelijk heeft gemaakt tot wie ik nu ben.

 

  Workshop sprekers

 

Dana van den Dungen

Autisme en de begeleiding van meisjes met autisme.

Dana van den Dungen is orthopedagoog en werkt voor het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.
Zij is jaren werkzaam geweest in het speciaal onderwijs, zowel in cluster 3,4 als in cluster 2 en ondersteunt nu in alle vormen van onderwijs.  Het Autisme Steunpunt biedt informatie, consultatie & advies en
professionalisering op het gebied van autisme en onderwijs.

Tijdens deze workshop vertelt Dana hoe autisme er over het algemeen bij meisjes er uitziet en wat
er dan nodig is om hen (in het onderwijs) mee te laten draaien. Hoe begeleid je de meisjes in de
meidenwereld? Hoe zorg je ervoor dat ze zichzelf niet verliezen in het zich aanpassen? Hoe zoek je naar manieren om om te gaan met prikkels, emoties en stress? Hoe ondersteun je hen in het zichzelf worden?

André Parren en Paul Bosters

Grip op Gamen

André Parren (Roermond, 1974) is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van gamen.
Zijn jarenlange ervaring in het werken met gamers en opvoeders, hulpverleners en scholen, leerde
hem dat er vaak een grote kloof is tussen beide groepen. Door een gebrek aan kennis blijft een adequate opvoeding en begeleiding veelal uit.

Juist gamers met Autisme lijken “vatbaarder” voor het ontwikkelen van problematisch game gedrag.
Nog meer dan bij gamers zonder autisme heeft gamen vaak een functie voor de gamer met autisme. Volgens André is bij het opvoeden of begeleiden van gamers met Autisme, kennis van Autisme een Pré!

Mijn naam is Paul Bosters, ik ben 32 jaar oud en ik heb autisme. Ik ben werkzaam als woonbegeleider bij Leermakers Zorggroep in Den Bosch. Hier werk ik veel vanuit mijn ervaring met autisme en wat ik tijdens
mijn leven meegemaakt heb.

Gamen is hier een onderdeel van. Voor mij heeft gamen altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld,
zowel in periodes waar het goed ging als in periodes waar het slecht ging.

 

Dit is naar wat ik gezien heb voor meer mensen met autisme het geval, maar dit is ook iets waar de
omgeving vaak moeilijk begrijpt. Ik wil graag mensen meenemen in mijn eigen ervaringen over wat
gamen kan doen in het leven van iemand met autisme.

 

Valeska Kempers-Baerts en Rhea

 

Met deze presentatie wil ik graag de positieve ervaring vanuit mijn vakgebied als vanuit mijn privé situatie verder toelichten. (Onze dochter van 8 jaar oud is hoogbegaafd en hoogsensitief.)

  • Welke raakvlakken zijn er tussen autisme en hoogbegaafdheid in combinatie met hoogsensitiviteit?
  • Hoe komt het dat kinderen die hoogbegaafd zijn, in combinatie met hoogsensitiviteit, vaak de diagnose autisme krijgen terwijl dit niet per se zo hoeft te zijn?

Verder wil ik het graag hebben over mijn werk in de structuurgroep van SBO De Wissel, waarin 14 kinderen met autisme zitten. Hebben ze wel allemaal autisme of is er ook hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit maar zijn ze wel (uiteindelijk) gediagnosticeerd met autisme?

Tevens wil ik vertellen wat de ervaringen zijn, in de dagelijks praktijk, vanuit mijn eigen bedrijf AutiQ.

 

Monica Doze, 

autisme coach en spreker

( https://www.linkedin.com/in/monica-doze-14287112/)

Paradijsvogels op Leeftijd 

Ook mensen met autisme worden ouder.

Pas de laatste jaren wordt vaker autisme herkend bij mensen, die zich in hun leven
heel redelijk hebben weten te redden.

Ze hadden wellicht een leven wat goed paste, misschien een geschikte partner, passend werk,
en niet al te veel stress. Rust, reinheid en regelmaat.

En dan wordt het anders, pensioen, of de partner overlijdt, of thuis lukt niet meer

zo goed, vanwege lichamelijke of geestelijke achteruitgang.

Misschien zelfs een verhuizing naar een verzorgingstehuis.

En dan kan het helemaal fout gaan…….

Dit maakten Monica Doze (1961) en haar zussen mee, met hun moeder (1935),
na het overlijden van hun vader.

Monica vertelt hierover, met aansprekende voorbeelden en humor.

Zij heeft zelf sinds 3 jaar de diagnose autisme,  is werkzaam als autisme loopbaan- en
levenscoach en geeft lezingen en workshops oa over autisme in studie en werk, autisme en vrouwen,
autisme en stress en over autisme en ouderenzorg.

Zo lukt het haar om meer bekendheid te geven aan autisme:

Als er meer kennis en daardoor begrip is, rondom mensen met autisme, zullen mensen
met autisme tot bloei kunnen komen, en hun talenten beter in de samenleving in kunnen zetten!

 

 

Jacqueline Visser

Jacqueline Visser is ouder- professional en werkt onder andere bij s Heeren Loo, als
gezinsbehandelaar (van jongeren en hun systeem met een licht verstandelijke beperking en autisme),
trainer en ispraktijkdocent bij de practitioner Autisme van Fontys OSO.

Binnen mijn doelgroep kom ik vaak onverwerkte trauma , s tegen. Vaak als gevolg van een verkeerde betekenisverlening.
Ik wil jullie graag meenemen in het verwerkingsverhaal van een 31 jarige jonge vrouw, licht verstandelijke beperking en onlangs geclassificeerd met ASS.
Haar trauma, s hebben grote invloed op haar huidige functioneren.
Door het geven van psycho-educatie en uitleg over hoe het brein werkt zijn wij al
tekenend ✏️ op groen papier ! samen op weg gegaan in de brij van haar brein om angsten te
kunnen overwinnen en trauma’s te verwerken.

.

  

 

 

 

 

Julie Mutsters en Annelie Huijbregts

“Onze (zorg)boerderij, een kleurrijk geheel!”

Op ons bedrijf “Van ‘t Zandeind” hebben we een kleurrijk geheel aan kinderen en jongeren met autisme, op verschillende niveaus, met diverse hulpvragen en vele mogelijkheden en kansen op en rondom onze (zorg)boerderij. Wij bieden enkel  individuele begeleiding waardoor we de wensen en behoeften
goed op elkaar kunnen afstemmen. Naast de zorgboerderij hebben we een camping, koeien en
verzorgen we excursies op de boerderij. www.vanhetzandeind.nl

 

De zorgboerderij is meer dan alleen maar genieten van het buitenleven, spelen op de boerderij,
knuffelen met de koeien en meerijden op de tractor. In deze workshop willen we iedereen meenemen in ons verhaal van de zorgboerderij. Aan de hand van praktijkvoorbeelden willen we inzicht geven in wat we doen,
waar we voor staan en wat het effect is van individuele begeleiding voor onze kinderen.

Wij zijn Julie Mutsters en Annelie Huijbregts, beide werkzaam op Zorgboerderij Van ’t Zandeind in Riel.
We stellen ons even kort voor:

Ik ben Annelie (1990) en ik ben opgegroeid op een boerderij en ik zorgde altijd al graag voor anderen.
Van deze twee passies heb ik mijn beroep kunnen maken. Na een opleiding als verpleegkundige,
gevolgd door de studie SPH, was ik werkzaam in de jeugdzorg en gehandicaptenzorg.
Daar begon mijn passie voor het werken met kinderen. In 2014 ben ik helemaal geraakt door het autisme
en ben ik gestart met de Practitioner Autisme. In 2015 kreeg ik samen met mijn (inmiddels) man,
de kans om vol trots de zorgboerderij mee over te nemen.

Ik ben Julie (1991) en ik ben opgegroeid middenin een bos op een boerderij. Tijdens mijn studie SPH ben ik enkele keren in aanmerking gekomen met autisme, maar de echte interesse heb ik overgedragen
gekregen toen ik op zorgboerderij Van ‘t Zandeind kwam werken. Door het enthousiasme van het team op de zorgboerderij en de klik die ik met de kinderen heb, ben ik als vanzelf meegegaan in de passie voor autisme.
Ik heb het afgelopen jaar de thuisstudie Kindercoach en de Practitioner Autisme op de Fontys gevolgd en afgerond. Naast mijn werk op de zorgboerderij ben ik ook werkzaam als zelfstandig gezinsbegeleider en schoolcoach.

Sylvia van de Wiel & Kim Hollants

In deze workshop willen we onze ervaringen met jullie delen over hoe we onze begeleiding
binnen deze projecten hebben vormgegeven. We denken dat er vele wegen naar Rome leiden
en we willen graag met jullie verschillende wegen rondom het werken met studenten met ASS
binnen een HBO instelling onderzoeken.

Ik ben Sylvia van de Wiel. Geboren in Tilburg en al lange tijd werkzaam in welzijn en onderwijs,
als docent, trainer en coach. Ik ben vanaf 2009  docent bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en vanaf 2016 ben ik betrokken als projectleider/ coördinator van  het  project “Planckgas” bij de Fontys opleiding Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW).

Dit project biedt extra ondersteuning voor studenten met een functiebeperking, waaronder autisme. We begeleiden deze studenten door het aanbieden van individuele coaching en verschillende trainingen, bv “plannen & organiseren”, “uitstelgedrag”, etc

Planckgas werkt met een groep van 15 vrijwillige studiecoaches en 3e jaars studenten van Toegepaste Psychologie.

Daarnaast ondersteunen we ook de student loopbaanbegeleiders die de studenten begeleiden in de voortgang van hun studietraject.

Ik ben Kim Hollants. Ik werk bij Fontys waar ik deel uit maak van de projectleiding van project Bèta Ritme.
Project Bèta Ritme is een zelfstandig project binnen Fontys Hogeschool Engineering te Eindhoven waarbij studenten die vastlopen extra begeleiding kunnen ontvangen. Het merendeel van deze studenten heeft een functiebeperking en een diagnose ASS. Project Bèta Ritme werkt met de inzet van 3e- en 4e- jaars studenten Toegepaste Psychologie en HRM. Deze studenten voldoen hier hun (half)jaar stage. Zij richten zich op het coachen en begeleiden van de studenten die vastlopen binnen hun opleiding. Dat zijn leeftijdgenoten; peers begeleiden peers.

Hiernaast ben ik moeder van vier bijzondere kinderen en werk ik ook als ambulant- en gespecialiseerd groepsbegeleider bij Zorgokee. Hier begeleid ik kinderen en jongeren met ASS.

In deze workshop willen we onze ervaringen met jullie delen over hoe we onze begeleiding binnen deze projecten hebben vormgegeven. We denken dat er vele wegen naar Rome leiden en we willen graag met jullie verschillende wegen rondom het werken met studenten met ASS binnen een HBO instelling onderzoeken.

 

Jolijn Lucassen

Als eten je leven gaat beheersen..

Autisme: een echte ‘dikmaker’?

Eten. We doen ’t allemaal. Het is een eerste levensbehoefte.
Maar wat als eten een obsessie wordt? Wat als eten een manier wordt om met je emoties, gevoelens en gedachten om te gaan? Dan is zo’n eerste levensbehoefte erg lastig.. Vervelend zelfs! En de worsteling in combinatie met autisme maakt dat soms alleen maar ingewikkelder..

Mijn naam is Jolijn Lucassen, 29 jaar en ik werk als ambulant thuisbegeleider (Beau Begeleiding bij Autisme)
en persoonlijk begeleider (Woondroomzorg). Inmiddels kan ik wel stellen dat eetproblematiek vaak
een onderdeel is van het leven van een groot deel van mijn cliënten, jong en oud. In de literatuur is
er al veel te vinden over eetproblematiek en ASS, met name over de eetproblematiek waarbij er te weinig voedingsstoffen worden ingenomen (Anorexia Nervosa of varianten hierop). Maar er bestaat ook een
andere kant; de eetstoornis NAO en Binge Eating Disorder. Over deze combinatie met ASS is in de
literatuur nog weinig te vinden. Tijdens de Practitioner Autisme heb ik me hierop gefocust in een praktijkonderzoek. De uitkomsten presenteer ik tijdens de Inservice Autisme en graag (onder)zoek ik
met jullie samen verder naar mogelijkheden om ieder met autisme hierin te ondersteunen. 

 

Ralf Jacobs & Ramon Roks

Wij zijn Ralf Jacobs van Autikunde en Ramon Roks van AutiBlik. We werken als zelfstandig ondernemer
in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en hun directe leefomgeving.
Daarnaast verzorgen we voor diverse instellingen, gemeenten, scholen, etc scholingstrajecten op het
gebied van autisme.

Het afgelopen jaar zijn we met onze oudertrainingen een nieuwe en succesvolle weg ingeslagen. Onze oudertrainingen bestaan uit een 8-tal bijeenkomsten waarin een aantal interessante onderwerpen aan
bod komt die essentieel zijn voor de begeleiding van een kind met autisme. Onze trainingen vinden plaats in kleine groepjes van maximaal vier deelnemers om iedereen de mogelijkheid te geven veel te vertellen
vanuit de eigen ervaring, zodat we casusgericht te werk kunnen gaan en kunnen inzetten op directe praktijkverbetering. 

De deelnemers leren binnen onze trainingen om hun eigen perceptie los te laten en zich te verplaatsen
in het denken van hun kind met autisme. Binnen de training zijn er veel werkvormen die gericht zijn
op het zelf ervaren hoe het is om autisme te hebben en werkvormen die de reflectie op het eigen handelen versterken.

Tijdens onze workshop op de InService van 2018 laten we zien wat onze inhoudelijke trainingsopzet
is en zal een van de ouders vertellen hoe zij    de scholing ervaren heeft.

 

Marlou Heskes en Nicole Ficheroux

Pilot autismetalent benutten: hoe verbeter je de transitie van opleiding naar werk.

 Om de transitie van technische Hbo-studenten met autisme naar duurzaam werk
te verbeteren, startte in 2016 bij Fontys de pilot Autismetalent benutten.
Doelstelling van deze pilot was:
studenten met (kenmerken) van autisme vanuit een integrale aanpak begeleiden vanaf het zoeken en vinden van een afstudeerstage tot en met het volhouden van het werk na behalen van het diploma én inzicht in faal- en succesfactoren van deze werkwijze.

In deze sessie presenteren Nicole Ficheroux (Autismepunt) en Marlou Heskes (Fontys)
de inzichten en resultaten van deze inmiddels afgeronde pilot vanuit de perspectieven van de diverse samenwerkingspartners: Fontys Hogescholen (ICT, TNW & Engineering), Gemeente Eindhoven,
Vanuit Autisme Bekeken, Autismepunt en diverse werkgevers. 

 

Anke van Wijk

Autisme en hersenen (Brain blocks)

Bij mensen met autisme werken de hersenen anders.
Wat gaat er anders en welke gevolgen heeft dat voor het functioneren van mensen met autisme?

  • Mensen met autisme praten vaak over ‘een vol hoofd’. Komt dat door de andere werking
    van de hersenen?
  • Is de andere hersenwerking een verklaring van bijvoorbeeld soms ineens zo boos worden of zich terugtrekken?

Door de andere hersenwerking is het voor mensen zonder autisme vaak zo moeilijk om zich voor te
stellen wat dan anders gaat. ‘Brain Blocks’ is materiaal om heel concreet te laten zien hoe de werking van de hersenen van mensen met en zonder autisme van elkaar verschilt.

Door wat meer te weten over de werking van de hersenen kan er een wat beter begrip ontstaan voor
soms zo ander gedrag.

 

Bert van  de Meeberg  

(Arts Verstandelijk Gehandicapten)

 Autisme en slapen

 

  • Komen slaapproblemen vaker voor bij mensen met autisme?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken?
  • Wat helpt? Wat kan omgeving doen?
  • Kunnen medicijnen helpen?

Slapen is essentieel voor iedereen, zeker ook voor mensen met autisme en hun directe naasten.
Slapen hebben we nodig om ‘onze accu weer op te laden’. Toch lijken bij mensen met autisme regelmatig problemen bij het slapen voor te komen zowel wat betreft inslapen, doorslapen als slaapduur. Slaapproblemen zijn niet eenvoudig op te lossen. Niet op alle vragen is een eenvoudig antwoord te geven.

Tijdens de workshop kijken we welke invloed het autisme kan hebben op het slaapgedrag. En worden medische aspecten met betrekking tot slapen besproken.

Roy Houtkamp en Jeanet Landsman

Roy is Toegepast Psycholoog en ervaringsdeskundige op het gebied van Autisme. Roy is werkzaam bij
Fontys ICT Student+ een team dat studenten ondersteund tijdens hun studie. Hij begeleidt studenten bij hun studievaardigheden en docenten in het aannemen van een coachende houding.
Verder geeft Roy workshops en lezingen op het gebied van autisme, onderwijs en werk.
Naast het werk op de Fontys zet Roy zich in om te helpen bij projecten die betrekking hebben
rondom onderwijs en arbeid voor mensen met een kwetsbare kracht. Roy (geboren 22 – 10 – 1988) woont in Braban
t samen met zijn moeder en zijn zus. Naast coachen en begeleiden gaat Roy graag naar pretparken,
leest hij graag en is hij veel met computers bezig

Robert den Hoog en Sandra Stultiens

Autisme en moeilijkheden in de prikkelverwerking worden vaak in één adem genoemd.
Zeker in groepssituaties. En dat heeft zijn invloed op betekenisverlening. In deze themabijeenkomst
gaan Robert en Sandra in op wat dat concreet betekent voor mensen met de diagnose autisme,
maar ook voor de ander: de leerkracht, begeleider of therapeut. In deze themabijeenkomst combineren zij de theorie met de praktijk. De auteurs van ‘Prikkels in de groep!’ nodigen je uit om deel te nemen en deze prikkelende bijeenkomst te ervaren!

Melissa Krommedam en Amanda Roelofs

 “Spreken van beweging”:

The child must organize his own brain. The therapist can only provide the milieu conducive to evoking the drive to do so.

Leren is pas mogelijk als het zenuwstelsel in staat is om prikkels op een adequate wijze te verwerken.
Pas wanneer er een goede integratie is van sensorische informatie kom je tot adequate (spraak-) motorische mijlpalen en kan de taalontwikkeling tot bloei komen. Doordat we weten dat er bij kinderen met autisme altijd problemen in de prikkelverwerking zijn is het belangrijk dit mee te nemen in de begeleiding van kinderen met autisme.

Aan de hand van videobeelden wordt er informatie gegeven over de invloed van de zintuigen op het functioneren van een kind. Vervolgens worden beelden getoond waarbij de combinatie van logopedie en kinderoefentherapie wordt ingezet om de communicatieve voorwaarden te optimaliseren.

De workshop wordt gestart en besloten door zelf te ervaren wat prikkelverwerking voor je kan doen.

                                       

Aangezien de stelling ‘leren is pas mogelijk als het zenuwstelsel in staat is om prikkels op een adequate wijze te verwerken’ ons erg aanspreekt, staat meedenken en meedoen in deze workshop centraal.

De workshop wordt verzorgd door Melissa Krommedam en Amanda Roelofs.

 

 Marc Beek

Mijn naam is Marc Beek (51), ik ben getrouwd, heb een kind en woon in Harderwijk (GLD).
Ik heb een interessant en plezierig leven gehad met enkele hobbels zoals dat ik na het VWO geen hogere opleiding heb kunnen afronden, bij enkele werkgevers met een arbeidsconflict ben weggegaan en
mijn huwelijk op de klippen dreigde te lopen. Nadat ik de diagnose autisme kreeg, kan ik hobbels beter
vermijden of beter nemen. Omdat ik van beroep publieksvoorlichter ben zet ik mij graag in om het beeld
dat van autisme bestaat in de samenleving, positief te beïnvloeden. Daarvoor werk ik onder andere binnen het programma Vanuit Autisme Bekeken, geef regelmatig lezingen en interviews op persoonlijke titel en heb een Autisme Belevings Wandeling bedacht: een variant op het Autisme Belevings Circuit, maar dan in de natuur.
De wandeling heb ik al enkele malen gehouden in de omgeving waar ik woon (de Veluwe).

 

* Deze wandeling is tijdens de Inservice bedoeld voor mensen die nog niet eerder deze wandeling hebben gemaakt. Zo maken zoveel mogelijk mensen kennis met de manier waarop Marc dit doet!

Jurgen Offermans

Ontmoetingen met een of meer personen met een autismespectrumstoornis horen voor veel mensen bij de dagelijkse werkelijkheid. Die ervaringsdeskundigheid kan veel inzicht opleveren. Dit maakt het gemakkelijker om een ‘autibril’ op te zetten: wanneer je beter begrijpt hoe iemand de dagelijkse werkelijkheid ervaart, ben je beter in staat om zaken vanuit zijn of haar perspectief te beoordelen. Je handelswijze wordt daarbij vooral beïnvloed door de rol die jijzelf inneemt in het leven van de persoon met autisme. Met name het verschil tussen professioneel handelen en handelen vanuit emotionele betrokkenheid heeft grote invloed op jouw eigen perspectief.

Maar wat nu als je als vanuit meerdere perspectieven ervaringsdeskundige bent? Welke invloed heeft het op je professionele handelen als je in je thuissituatie ook met autisme te maken hebt? En hoeveel heb je thuis (nog) aan je professionele ervaring?

 

Ivo Ketelaar

Professioneel fotograaf

Syndroom van Asperger

Gedurende de eerste 51 jaar van mijn leven snapte ik de wereld niet en de wereld snapte mij niet.

Daarna begon het anders te worden. In 2011 kreeg ik de diagnose Asperger. Ik heb toen gebak uitgedeeld, ik was blij dat ik eindelijk wist waardoor dat ‘wederzijds niet snappen’ kwam.

Ik zag ook dat ik niet de enige ben die te maken heeft met dat wederzijds niet snappen.

Mijn zoektocht naar het waarom daarvan leidde tot mijn project Hoe Kijkt Autisme.
Daarin leg ik uit hoe iemand met autisme kan kijken naar de werkelijkheid en welke emoties
daarbij naar boven kunnen komen. Door de fotobeelden te voorzien van korte teksten komt een verbinding tot stand tussen mensen met en mensen zonder autisme.

Het zoeken naar verbinding staat ook centraal in mijn lezingen en workshops.
Mijn fotobeelden zijn daarin leidend. Het omgaan door mensen zonder autisme met mensen
met autisme (en andersom) is aan verandering onderhevig. Maar hoe en op welke manier?
Daarop probeer ik samen met toehoorders een antwoord te vinden.

 

Marcel van der Wiel

Executieve functies bij Autisme

* deze workshop  is alleen op dinsdag